Artur Pławski „Jednostka”

Artur Pławski „Jednostka”

„Każde miasto musi mieć swój podstawowy kościec kompozycyjny. Treść ideowa powinna znaleźć swe odbicie w formie. Przy poszukiwaniu formy odpowiadającej treści społecznej należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu skali człowieka. Wydobycie napięcia ideowego jest dla nas podstawowym zadaniem jeżeli chcemy przeciwdziałać kapitalistycznym tendencjom rozbicia miasta na izolowane jednostki, osłabiania więzi między jego mieszkańcami, nadawania miastu na wpół wiejskiego charakteru”.

Dr Wacław Ostrowski,
„Kształtowanie przestrzenne miasta socjalistycznego”,
w „Miasto”, Warszawa, styczeń 1952.

Pisownia cytatu oryginalna, włącznie z interpunkcją [przyp. red.].

W pewnym momencie swojego życia zamieszkałem w mieście, w którym najnowsza historia jest zakotwiczona w planie socjalistycznym. Życie codzienne nieustannie układa się tam z przeszłością. Pracując nad projektem, wypatrywałem jej śladów w zachowaniach ludzi i sposobie organizacji przestrzeni. Chciałem pokazać przenikanie się tych dwóch porządków wiedziony przeczuciem, że to nadal znacząco określa tożsamość ludzi żyjących w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest obecne jako akceptowany żywioł tego, co prowizoryczne, nietrwałe i doraźne.

Dzisiejsze miasta zmieniają się według założeń praktycznych i ekonomicznych, przestając być miejscem realizacji ideałów społecznych. Pozostają jednak nadal zbiorowymi marzeniami, które zamieszkują jednostki.

Contact: plaw.art@wp.pl