mentoring

Program Mentorski Sputnik Photos jest intensywnym kursem, podczas którego osoby studenckie, w ścisłej współpracy z mentorami_kami – fotografami_kami Sputnik Photos, pracują nad stworzeniem własnego cyklu zdjęciowego.

Wspólnie przechodzą przez wszystkie etapy pracy nad projektem, poznają kolejne elementy procesu twórczego – od pomysłu do realizacji – które prowadzą do stworzenia spójnej wypowiedzi fotograficznej.

 • każdy z uczestników_czek pracuje pod kierunkiem jednego z mentorów_rek, podczas comiesięcznych godzinnych sesji „jeden na jeden”;
 • możliwość konsultacji ze wszystkimi mentorami_kami;
 • dwie sesje przeglądu portfolio ze wszystkimi mentorami_kami;
 • ponad 100 godzin zajęć.

Warunkiem zaliczenia Programu Mentorskiego będzie aktywny udział w zjazdach oraz obrona projektu artystycznego bazującego na wiedzy i doświadczeniach zebranych podczas uczestnictwa w Programie Mentorskim. Każdy, kto spełni warunki zaliczenia, otrzyma certyfikat.

W programie znajdują się także zajęcia warsztatowe oparte o teoretyczne teksty dotyczące fotografii, pozwalające na głębszą refleksję nad tworzeniem autorskich cykli. Zjazd finałowy organizowany jest we współpracy z Fotofestiwalem w Łodzi. Ważnym aspektem kursu jest networking: spotkania z zaproszonymi gościniami i gośćmi, wernisaże, promocje książek.

 

Kurs kończy się realizacją projektu. Wybrane cykle prezentowane są w zbiorowej publikacji. Książka wysyłana jest do najważniejszych instytucji i przedstawicieli_ek kultury na całym świecie.

Rekrutacja

Rekrutacja do edycji 2024/25 jest dwuetapowa. W pierwszym etapie należy wysłać zgłoszenie przez FORMULARZ. Jego elementem jest portfolio. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2024. Osoby, które zgłoszą się do 30 kwietnia 2024 otrzymają zniżkę przy płatności za kurs.

W drugim etapie Sputnik Photos zastrzega sobie prawo zaproszenia kandydata/kandydatki na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość odbycia rozmowy przez internet).
Przyjęci zostaną kandydatki i kandydaci, którzy:

 • Spełnią warunki merytoryczne.
 • Podpiszą ze Sputnik Photos umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron.
 • Opłacą czesne.

Mentorzy i mentorki

Projekt Mentoringowy tworzony jest przez członków kolektywu Sputnik Photos:

Jan Brykczyński
Karolina Gembara
Michał Łuczak
Rafał Milach
Adam Pańczuk

Dla kogo?

Program Mentorski Sputnik Photos przeznaczony jest dla osób posiadających spójne portfolio, pomysł na projekt, który chcą realizować w trakcie trwania kursu oraz silną motywację do rocznej intensywnej pracy własnej.

Zapraszamy absolwentów i absolwentki szkół fotograficznych, uczelni artystycznych oraz osoby bez formalnego wykształcenia artystycznego.

 portret grupowy uczestniczek i uczestnikow programu mentorskiego

Mentorzy i mentorki

Jan Brykczyński, urodzony w 1979 roku, fotograf, edukator, autor książek. Interesują go peryferie naszej cywilizacji, miejsc oddolnej, spontanicznej działalności człowieka i sposoby, w jakie zaspokaja on potrzebę życia w bliskości z naturą. Wykładowca w Łódzkiej Szkole Filmowej i w Instytucie Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (CZ). Współzałożyciel kolektywu Sputnik Photos i wykładowca na Programie Mentorskim. Autor licznych wystaw krajowych i międzynarodowych. Laureat konkursów i stypendiów w tym z Funduszu Wyszehradzkiego, Europejskiej Fundacji Kultury i MKiDN. Jego prace znajdują się w kolekcji Musée de l’Elysée oraz Centre Pompidou.

www.janbrykczynski.com


Karolina Gembara, urodzona w 1981 roku, jest fotografką, badaczką i aktywistką, której prace skupiają się wokół tematów takich jak dom, migracja, opieka, a także kwestii politycznych jej rodzinnego kraju. Fotografię wykorzystuje jako narzędzie i pretekst do współpracy, wspierając procesy twórcze. W ostatnich latach zainicjowała i zrealizowała kilka projektów partycypacyjnych angażujących osoby z doświadczeniem migracyjnym. W 2013 roku opublikowała swoją debiutancką książkę „Przymierzalnie”, która bada rolę kobiet w jej pokoleniu. W latach 2009–2016 Karolina przebywała w Indiach, gdzie powstała jej druga książka „When we lie down, grasses grow from us”. Karolina współpracuje z Archiwum Protestu Publicznego i jest członkinią Sputnik Photos. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską, której tematem przewodnim są subiektywne narracje dotyczące migracji historycznych.

 

cargocollective.com/karolinagembara


Michał Łuczak, urodzony w 1983 roku, jest fotografem, artystą wizualnym i kuratorem. Zajmuje się głównie fotografią i wideo. Absolwent Instytutu Fotografii Twórczej Uniwersytetu Śląskiego w Opawie w Czechach oraz studiów latynoskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2010 roku jest członkiem kolektywu Sputnik Photos. Współprowadzi roczne warsztaty z fotografii dokumentalnej pod nazwą Program Mentorski Sputnik Photos i wykłada na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ostatnich latach skupia się na skomplikowanych i merkantylnych relacjach pomiędzy człowiekiem, jego najbliższym otoczeniem i środowiskiem naturalnym. Nie szuka zbyt daleko, jego najnowsze prace skupiają się na problemach lokalnych, które można widzieć także uniwersalnie: konsekwencjach przemysłu węglowego czy gospodarczego traktowania lasów.

 

http://michal-luczak.com/


Rafał Milach, urodzony w 1978 roku, jest artystą wizualnym, fotografem, artywistą i pedagogiem. Jego prace skupiają się na badaniu napięć pomiędzy społeczeństwem a strukturami władzy. Autor publikacji krytycznie przyglądających się systemom kontroli. Rafał jest profesorem Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Magnum i Europejskiej Fundacji Kultury. Rafał jest finalistą  Deutsche Börse Photography Foundation Prize, Paszportów Polityki, laureatem nagród: Author Book Award na Rencontres Phototographiques d'Arles i konkursu World Press Photo. Jest współzałożycielem kolektywów Archiwum Protestów Publicznych i Sputnik Photos. Jego prace były szeroko wystawiane i stanowią część publicznych kolekcji instytucjonalnych na całym świecie. Od 2018 roku Rafał jest członkiem Magnum Photos.

 

http://rafalmilach.com/


Adam Pańczuk, urodzony w 1978 roku, jest fotografem dokumentalnym, swoje historie opowiada posługując się portretem, łączy fotografię dokumentalną z kreacyjną. Pozwala mu to opowiadać o pewnych obszarach człowieka,gdzie tradycyjne podejście do fotografii dokumentalnej nie sięga.
Jego najważniejszy projekt fotograficzny, „Karczeby”, został wyróżniony przez jury 71. konkursu POY Najlepszą Książką Fotograficzną Roku 2013 na świecie. Został doceniony przez „The British Journal of-Photography”, który uznał Pańczuka, jednym z najbardziej obiecujących fotografów młodego pokolenia na świecie. Od ośmiu lat prowadzi pracownię fotografii dokumentalnej na Akademii Fotografii w Warszawie. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a także fotografię na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Instytucie Twórczej Fotografii w Opawie. Łatwość z jaką posługuje się obrazem opisując swoje obserwacje zaowocowała wielokrotnie prestiżowymi nagrodami m.in. Picture of the Year, Magnum Expression Award, National Geographic. Publikował w: National Geographic, Newsweek, British Journal of Photography, Le Monde, Esquire, OyodePez, Geo Magazine, Polityka , Malemen, DF Gazeta Wyborcza.

www.adampanczuk.pl

Korzyści

Uczestnicy i uczestniczki Program Mentorski Sputnik Photos nauczą się, jak budować złożone autorskie wypowiedzi bazujące na obrazie. Poznają, w teorii i praktyce, proces pracy nad projektem długoterminowym, m.in.:

 • wybór tematu i research;
 • interpretacja tematu;
 • praca z bohaterem_ką;
 • wybór odpowiedniej narracji;
 • budowanie kontekstów i rola tekstu;
 • edycja i sekwencja zdjęć;
 • sposoby prezentacji.

Struktura

6 zjazdów weekendowych oraz 2 plenery 3-dniowe od października do czerwca. Zjazdy stacjonarne organizujemy w lokalu stowarzyszenia przy ulicy Chłodnej 20 w Warszawie. Na plenery jeździmy poza Warszawę, są one dodatkowo płatne (pobyt). W przypadku wprowadzenia ograniczeń epidemiologicznych bądź wynikających z zagrożenia narodowego będziemy prowadzić kurs w formule online.

W roku akademickim 2024/25 planujemy następujące terminy zjazdów:

19-20.10.2024
23-24.11.2024
18-19.01.2025
21-23.02.2025 (plener)
22-23.03.2025
26-27.04.2025
24-25.05.2025
czerwiec 2025: ostatni zjazd ma formę pleneru w Łodzi i jego  termin zależy od terminu weekendu otwarcia Fotofestiwalu

Program

 • wprowadzenie: o społecznych, kulturowych i artystycznych kontekstach fotografii; podstawy krytycznej refleksji nad obrazem fotograficznym (warsztat);
 • poszukiwanie tematu, research, proces pracy nad projektem długoterminowym;
 • różne sposoby budowania i prowadzenia narracji fotograficznej.
 • warsztat art coachingowy;
 • praca z bohaterem_ką;
 • współczesne trendy w dokumencie, praca z archiwum fotograficznym, granice sztuki i fotografii;
 • rola tytułu i tekstu w projekcie;
 • edycja i sekwencja zdjęć w cyklu fotograficznym;
 • prezentacja projektów, publikacja i promocja projektu fotograficznego;

Goście i gościnie

Współpracujemy z gronem artystów_ek, kuratorów_ek, badaczy_ek i praktyków_czek kultury, które stale się powiększa. Naszymi częstymi gośćmi i gościniami są:

 

Bownik
Maciej Nabrdalik
Anna Nałęcka-Milach
Ania Orłowska
Witek Orski
Paweł Szypulski
Agnieszka Pajączkowska

Czesne

8 500,00 zł przy płatności jednorazowej lub w rozbiciu na 2 raty (4 900,00 i 4 500,00 zł). Koszt produkcji zbiorowej publikacji książkowej częściowo wliczony jest w czesne. Dla osób, które zgłoszą się do 30 kwietnia 2024 promocyjna cena 7 900,00zł.

Sukcesy studentów

Poniżej lista wystaw, publikacji, nagród oraz innych osiągnięć, którymi mogą się pochwalić studenci Programu Mentorskiego Sputnik Photos.

Wystawy
 • Chapelle de la Charité, Les Rencontres de la Photographie d’Arles / Krystyna Dul;
 • Muzeum of Warsaw / Sayam Ghosh;
 • Format Festival / Wiktor Dąbkowski, Dominika Gęsicka, Marta Kosiorek, Dagna Nippe, Ela Polkowska, Marta Berens;
 • Cracow Photomonth Show OFF winners: Dominika Gęsicka (2014), Wiktor Dąbkowski (2015), Anna Zagrodzka (2015), Krzysztof Racoń (2016), Kaja Rata (2018), Jakub Jurczak (2019), Agata Read (2020),  Joanna Szpak Ostachowska (2020), Dominik Wojciechowski (2020), Aleksandra Nowysz (2020), Jakub Stanek (2020), Jagoda Valkov (2021), Katarzyna Szweda (2022);
 • Festival Transphotographiques, Lille / Krystyna Dul;
 • PhotoIreland / Karolina Gembara;
 • TIFF Photofestival / Dominika Gęsicka, Anna Zagrodzka, Mateusz Kowalik, Krystyna Dul;
 • Noorderlicht / Kaja Rata, Sayam Ghosh;
 • Grand Prix Fotofestiwal / Dominika Gęsicka;
 • Encontros da Imagen / Dominika Gęsicka;
 • Saatchi Gallery / Ola Walków;
 • Month of Photography Bratislava / Mateusz Kowalik;
 • Fundacja Archeologia Fotografii / Anna Zagrodzka;
 • Fotomuseum Antwerp Fomu / Wiktor Dabkowski;
 • Fotografie Forum Frankfurt / Krystyna Dul;
 • Warszawa w budowie / Natalia Dołgowska;
 • Les Rencontres de la Photographie d’Arles / Krystyna Dul;
 • galeria CENTRALA / Katarzyna Kotula, Emilia Martin, Ewa Mikusek, Krzysztof Powierża, Piotr Stasik, Piotr Szewczyk, Jagoda Valkov, Michał Dyjuk, Kamil Figas, Justyna Górniak, Michał Majewski, Agata Read, Olga Sokal;
 • „Paradise Rivers” at the Fotofestiwal Lodz / Krzysztof Światły;
 • Muzeum umění a designu Benešov / Olga Sosnowska;
 • Obok ZPAF / Natallia Piatkievich;
 • Odessa Photo Days / Jan Jurczak;
 • Nuit de la Photo, La Chaux-de-Fonds, Switzerland / Michal Dyjuk;
 • Platform 2020 Fotomuseum Winterthur / Jan Jurczak;
 • Different Worlds by Photon – Centre for Contemporary Photography / Justyna Górniak;
 • Instytut Fotografii Fort / Marta Kiela-Czarnik;
 • Olomouc Museum of Modern Art - Triennial of Contemporary Central European Art / Krystyna Dul;
 • Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice / Krystyna Dul.
Książki
 • The Resonance / Krystyna Dul;
 • Life Goes On / Jan Jurczak;
 • Paradise Rivers Are Drying Up on Earth / Krzysztof Światły;
 • Flow / Tymon Markowski;
 • Rura / Krzysztof Racoń;
 • I did not plan to stop there but / Iga Mroziak.
Nagrody i granty
 • Grand Prix Photofestival winner / Dominika Gęsicka;
 • Grand Prix Photofestival finalist / Mateusz Kowalik;
 • Kassel dummy award shortlist / Krzysztof Światły;
 • Stypendium im. Konrada Pustoły / Jan Jurczak;
 • Krzysztof Miller Prize / Jan Jurczak, Anna Hartman-Ksycińska;
 • TIFF OPEN – TIFF Festival Wrocław / Justyna Górniak, Justyna Streichsbier;
 • Talent of the Year by PIX.HOUSE / Justyna Górniak (2020), Emilii Martin (2023);
 • Burn Magazine Fuji Film Emerging Talent / Jan Jurczak;
 • Sony World Photograhy Award 2021 / Justyna Górniak;
 • PDNs Emerging Photographer / Mateusz Kowalik;
 • IdeasTap i Magnum Photos / Dominika Gęsicka;
 • Magnum Photography Awards / Marta Berens;
 • IPA / Tymon Markowski / Luka Lukasik / Aleksandra Nowysz;
 • Griffin Art Space Prize / Wiktor Dąbkowski;
 • PHM Awards / Kaja Rata;
 • Fotoreporter Roku / Konkurs Stowarzyszenia Fotoreporterów / Tymon Markowski;
 • LensCulture Critics’ Choice 2020 / Agnieszka Piasecka;
 • Odwaga Patrzenia im. Krzysztof Milera, Gazeta Wyborcza / Jan Jurczak;
 • Lens Culture Award / Marta Berens, Dominika Gęsicka, Konstancja Nowina-Konopka, Kaja Rata, Iga Mroziak;
 • ESPY Photography Prize / Wiktor Dabkowski;
 • Grand Press Photo / Konstancja Nowina-Konopka, Tymon Markowski, Marcin Zaborowski, Jan Jurczak;
 • Foam Talent / Andrejs Strokins;
 • Critical Mass Photolucida / Mateusz Kowalik;
 • „Restart” (formerly „Debut”) by Lithuanian Photography Association / Justyna Górniak;
 • Star Photobook Dummy Award / Mateusz Kowalik;
 • La Bourse CNA, Luksemburg / Krystyna Dul.
Publikacje
 • British Journal of Photography / Dominika Gęsicka, Jan Jurczak, Justyna Górniak;
 • Calvert Journal / Jan Jurczak, Justyna Górniak;
 • Bird in Flight / Jan Jurczak;
 • FOAM / Andrejs Strokins;
 • The Guardian / Justyna Górniak, Dominika Gęsicka;
 • FK Magazine / Jakub Stanek;
 • Yet magazine / Marcin Kaczor;
 • New York Times Lens Blog / Tymon Markowski;
 • Vice / Natalia Dołgowska;
 • Wysokie Obcasy / Luka Lukasik;
 • PHmuseum / Weronika Perłowska;
 • GUP Magazine / Jan Jurczak, Dominika Gęsicka;
 • Corriere della Serra / Dominika Gęsicka;
 • Vice / Dominika Gęsicka;
 • Platform 2020 Fotomuseum Winterthur / Jan Jurczak;
 • Kajet Journal / Jan Jurczak, Justyna Górniak;
 • EEP Berlin / Jan Jurczak;
 • Fresh from Poland / Iga Mroziak.