Robię wystawę z moich zdjęć


TERMIN: (7) 8-9/05/2021


DLA KOGO: Fotografowie_ki posiadające ukończony cykl zdjęć, planujący_e własną wystawę, pracownicy instytucji kultury/organizacji z obszaru sztuk wizualnych. 

WYMAGANIA TECHNICZNE: Sprawne połączenie internetowe, komputer z Photoshopem/innym programem do skalowania zdjęć, umiejętność obsługi podstawowych funkcji (głównie dotyczy zmiany rozmiaru obrazu). Istnieje możliwość zrezygnowania z modułu wprowadzenia do programu wizualizacji 3D SketchUp pod warunkiem znajomości tego oprogramowania w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy z wizualizacją wystawy.


REZULTAT: Uczestnicy_czki zakończą warsztat z:

  • – umiejętnością obsługi profesjonalnego narzędzia 3D (SketchUp);
  • – koncepcją własnej wystawy w formie wizualizacji 3D; 
  • – wiedzą na temat możliwych wariantów ekspozycyjnych uzależnionych od dedykowanej przestrzeni;
  • – wiadomościami o dostępnych na rynku rozwiązaniach produkcyjnych.

PORUSZANE ZAGADNIENIA: 

  • – wprowadzenie do programu wizualizacji 3D – moduł opcjonalny 3h;
  • – teoretyczne wprowadzenie do wystawy fotograficznej, różne jej rodzaje (white cube, site specific, outdoor, ect.);
  • – relacja obrazu do przestrzeni, krytyczna analiza kilku przykładów on-line;
  • – produkcja wystawy w tym przygotowanie plików produkcyjnych, rodzaje wydruków i opraw;
  • – praca nad własną wystawą na zadanej w programie 3D przestrzeni.

Łącznie 15 godzin warsztatowych online (w tym moduł wprowadzający do programu wizualizacji 3D). Warsztat zakończony certyfikatem uczestnictwa.


PROWADZĄCY: Michał Łuczak (Sputnik Photos)

GRUPA: max 10 osób

KOSZT: 1500 zł brutto, bez modułu wprowadzenia do programu wizualizacji 3D SketchUp cena 1300 zł brutto, istnieje możliwość opłacenia kursu w indywidualnie ustalonych ratach