Katastrofa ekologiczna na Odrze trwa kolejny miesiąc. Masowa śmierć zwierząt i zniszczenia ekosystemu rzeki skłaniają do zadawania pytań zarówno o rolę dzikiej przyrody dla człowieka, jak i o skuteczność polityk publicznych w zakresie ochrony środowiska.
Przy wsparciu European Climate Foundation realizujemy projekt związany z sytuacją na Odrze. W najbliższych tygodniach będziemy publikować historie zebrane przez Rafał Milach, Michal Luczak, Justyna Streichsbier, Karolina Gembara, Agnieszka Rayss, Adam Panczuk stworzone we współpracy z dziennikarzami_kami i aktywistami_kami.
Będziemy starali_ły się patrzeć na sprawę Odry szeroko, wykraczając poza newsowe narracje. Zapraszamy do śledzenia projektu #ODRA na Facebooku i Instagramie.
Fot. Rafał MilachThe ecological disaster on the Odra River lasts another month. The mass death of animals and the destruction of the river’s ecosystem raise questions about both the role of wildlife for humans and the effectiveness of public policies to protect the environment.
With the support of the European Climate Foundation, we are implementing a project related to the situation on the Odra River. In the coming weeks, we will publish stories collected by Rafał Milach, Michal Luczak, Justyna Streichsbier, Karolina Gembara, Agnieszka Rayss and Adam Panczuk, created in cooperation with journalists and activists.
We will try to look at the case of the Odra River broadly, going beyond news narratives. We invite you to follow the #ODRA project on Facebook and Instagram.