NO.7 Sputnik Photos Mentoring Programme

We are pleased to present our most recent publication with 11 stories by our talented students of Sputnik Photos Mentoring Programme 2017/2018. You can order the book and support Sputnik with your donation. The minimum donation is 10 euro plus shipping.

NO 7: Sputnik Photos Mentoring Programme 2017/2018 annual publication presenting work of 11 emerging photographers. PHOTOGRAPHERS: Dominik Cudny, Aleksandra Iwańczak, Jan Jurczak, Beata Małyska, Aneta Nytko, Paweł Mądry, Agnieszka Piasecka, Natallia Piatkievich, Ewa Pustułka, Olga Sosnowska, Krzysztof Światły.

Prowadzący /Mentors: Jan Brykczyński, Michał Łuczak, Rafał Milach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rayss

Koordynacja /Coordination: Marzena Michałek-Dąbrowska

Fotografie © autorzy /Photographs © artists

Edycja i układ zdjęć /Photo edit & sequencing: Michał Łuczak

Teksty © autorzy /Texts © authors

Redakcja /Text edit: Maja Nałęcka

Tłumaczenie /Translation © Aleksandra Szymczyk

z wyłączeniem tekstu /excluding text by Paweł Mądry, s. /p.195

Korekta /Proofreading: Maja Nałęcka

Korekta tłum. /Eng.ver. proofreading: Aleksandra Szymczyk

Projekt /Graphic design: Ania Nałęcka /Tapir Book Design

Z pomocą /With help of: Tomasz Saciłowski, Mikołaj Hałabuda

Złożone krojem /Typeset with Attribute Text

Druk /Printing: Chromapress

Oprawa /Binding: Poligrafia Bracia Szymańscy

ISBN: 978-83-941826-4-9

Warszawa /Warsaw 2019

wysyłka POLSKA

shipping EUROPE

shipping WORDWIDE