Book: NO.6 Sputnik Photos Mentoring Programme

We are pleased to present our most recent publication with 11 stories by our talented students of Sputnik Photos Mentoring Programme 2016/2017. You can order the book and support Sputnik with your donation. The minimum donation is 5 euro plus shipping.

NO 6: Sputnik Photos Mentoring Programme 2016/2017 annual publication presenting work of 10 emerging photographers. PHOTOGRAPHERS: Marcel Borowski, Katharina Dubno, Krystyna Dul, Mateusz Kowalik, Anna Maria Krężel, Weronika Perłowska, Grażyna Saniuk, Łukasz Szamałek, Anna Zagrodzka, Marek Żmudzki

Prowadzący /Mentors: Jan Brykczyński, Michał Łuczak, Rafał Milach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rayss

Koordynacja /Coordination: Marzena Michałek-Dąbrowska

Fotografie © autorzy /Photographs © artists

Edycja i układ zdjęć /Photo edit & sequencing: Rafał Milach

Teksty © autorzy /Texts © authors

Redakcja /Text edit: Maja Nałęcka

Tłumaczenie /Translation © Aleksandra Szymczyk

Korekta /Proofreading: Maja Nałęcka

Korekta tłum. /Eng.ver. proofreading: Aleksandra Szymczyk

Projekt /Graphic design: Ania Nałęcka /Tapir Book Design

Druk /Printing: Chromapress

Oprawa /Binding: Poligrafia Bracia Szymańscy

ISBN:

Warszawa /Warsaw 2018

wysyłka POLSKA
shipping EUROPE
shipping WORDWIDE