New book: NO.10 Sputnik Photos Mentoring Programme

Wszystkie projekty powstały podczas Programu Mentorskiego Sputnik Photos 2020/2021 /All projects were created as part of the 2020/2021 Sputnik Photos Mentoring Programme.

Prowadzący /Mentors: Jan Brykczyński, Karolina Gembara, Michał Łuczak, Rafał Milach, Adam Pańczuk, Agnieszka Rayss

Koordynacja /Coordination: Marzena Michałek-Dąbrowska

Fotografie © autorzy /Photographs © artists Justyna Jezierska, Agnieszka Rodowicz, Katarzyna Heczko-Bodora, Michał Maciejewski, Katarzyna Szweda, Ewelina Białoszewska,Aleksandra Wolter, Andrzej Wencel, Konrad Kloch, Gosia Kachnikiewicz, Agnieszka Niemczyk, Mikołaj Starzyński, Damian Makowski, Magdalena Wutkowska, Konrad Dobrucki, Lesia Pczołka, Marcin Pawlukiewicz, Dagmara Kasperczyk, Magdalena Jaroń

Edycja i układ zdjęć / Photo edit & sequencing: Adam Pańczuk z wyjątkiem / excluding O mały włos / By a Hair’s Breadth, Życie pracownicze / Workers’ Time: Agnieszka Rays, List do E. / Letter to E.: Katarzyna HeczkBodora i Michał Łuczak, Niewidzialna Trauma / Invisible Trauma: Lesia Pczołka

Teksty © autorzy /Texts © authors

Tłumaczenie / Translation © Aleksandra Szymczyk

Redakcja i korekta / Edition and proofreading: Aleksandra Szymczyk Korekta tłum. / Eng. ver. proofreading: Aleksandra Szymczyk

Projekt / Graphic design: Paweł Pogoda

Druk / Printing: Argraf

ISBN: 978-83-956367-6-9

Warszawa / Warsaw 2022

wysyłka POLSKA

shipping EUROPE

shipping WORDWIDE