Mika – wolontariusz Sputnik Photos

Mika towarzyszy nam od marca 2022 jako wolontariusz Europejskiego
Korpusu Solidarności. Jest to pierwszy wolontariusz z Ukrainy, którego
gościmy. Spotkacie Mikę w naszej galerii, podczas organizowanych przez
nas wydarzeń i inicjatyw Społecznego Centrum Fotografii CHŁODNA 20.
Angażował się też w inicjatywę UATLAS, zbierającą historie związane z
trwającą wojną w Ukrainie. Projekt sfinansowany ze środków Unii
Europejskiej.