Print sale / Aukcja fotografii / COVID-19

English bellow

Przyłbice dla medyków

Dzięki sprzedaży cegiełek – sygnowanych odbitek fotografów Sputnik Photos, absolwentów Programu Mentorskiego Sputnik Photos i zaprzyjaźnionych z nami artystów a także publikacji fotograficznych przekazanych przez twórców, udało się zgromadzić prawie 40 000 zł na produkcję przyłbic ochronnych dla medyków. Przyłbice produkuje firma YETI, prowadzona przez absolwentkę Programu Mentorskiego Sputnika Anetę Nytko.  Dzięki akcji już ponad 1200 przyłbic trafiło do ośrodków w całym kraju – szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia, DPS. Kolejne są w drodze.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a także artystom zaangażowanym w akcję!
Więcej o akcji.

Więcej o Programie Mentorskim Sputnik Photos: www.sputnikphotos.education 

Visors for medics

Thanks to the sale of signed prints of Sputnik Photos photographers, graduates of the Sputnik Photos Mentoring Programme, and associated photographers as well as photobooks provided by artists, we managed to raise almost PLN 40,000 for the production of protective visors for medics. Visors are produced by the YETI company, run by the Sputnik Photos Mentoring Programme graduate Aneta Nytko. Thanks to the campaign, over 1,200 visors have been already sent to centers throughout the country – hospitals, clinics, health centers, and Nursing Homes. Others are on their way.
Thank you to all donors, as well as artists involved in the action!